Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling den 25/4-2023 kl. 19.00 i Turup forsamlingshus

Dagsorden

  1. Vedtægtsændring af punkt 4, følgende ønskes slettet “valgbar er personer med mindst 4 måneders medlemskab”
  2. Valg af 1-3 bestyrelsesmedlemmer, for en 2 årig periode.