Den 25/4 -2023 indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling kl. 19,00 i Turup forsamlingshus

Dagsorden

1 Vedtægtsændring af punkt 4 følgende ønskes slettet : “valgbar er personer med mindst 4 måneders medlemskab”

2 Valg af bestyrelsesmedlemmer, for en toårig periode